/images/avatar.png

Abdullah's homepage

Mailings

This is the first paragraph

CDE’leri gözde canlandırmak için bir bilgi paylaşım platformu olarak e-nabız sistemine benzetebiliriz. Nasıl sağlık ile ilgili tüm rapor, laboratuar sonuçları, muayene bilgileri ve hatta akıllı saatten aktarılan canlı bilgiler kayıt altına alınabiliyor ise, benzer bir sistemin bir yapı için kurulmasını düşünebiliriz.

Yapı yaşam döngüsü boyunca tüm aktivitlerin kayıt altında tutulduğu bir düzende, hiçbir sorumlu ortadan kaybolamayacak ve olası bir enkaz halinde kusurlu tarafın tespiti de kolaylaşacaktır.

CDE’leri gözde canlandırmak için bir bilgi paylaşım platformu olarak e-nabız sistemine benzetebiliriz. Nasıl sağlık ile ilgili tüm rapor, laboratuar sonuçları, muayene bilgileri ve hatta akıllı saatten aktarılan canlı bilgiler kayıt altına alınabiliyor ise, benzer bir sistemin bir yapı için kurulmasını düşünebiliriz.

Yapı yaşam döngüsü boyunca tüm aktivitlerin kayıt altında tutulduğu bir düzende, hiçbir sorumlu ortadan kaybolamayacak ve olası bir enkaz halinde kusurlu tarafın tespiti de kolaylaşacaktır.

Güvenli Yapı Üretimi

6 Şubat depremleri ile pek çok insanımızı kaybettik. Hissettiğimiz acıyı artıran bir gerçek ise şuydu: can kayıpların tamamı önlenebilir, diğer zararlar da önemli ölçüde azaltılabilirdi.

Japonya ve Şili gibi ülkeler, yeryüzünün en şiddetli depremleriyle yaşamanın mümkün olduğunun, insanlığın depreme karşı çaresiz olmadığının kanıtı.

Deprem ülkesi Türkiye’de bir sonraki yıkıcı depreme geri sayım başlamış iken, elimizdeki imkanları başta can olmak üzere tüm kayıpları önlemeye yönlendirmeliyiz.

Tech Without Big Tech

I believe in sharing data, information and knowledge, but not private data. This is an outline of my solution to keeping the tech in my life while keeping big tech out.

The table below is a good summary of the entire post, scroll down for details and links for each. This post is more about how, and less about why.